mlody mechanik
Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page

Kampania społeczna „Każda podróż ma znaczenie”

Ochrona klimatu poprzez wskazywanie korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, wynikających z eksploatacji pojazdów elektrycznych – to cel kampanii społecznej, realizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), przy wsparciu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

„Każda podróż ma znaczenie” to hasło kampanii, której celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy oraz świadomości społecznej Polaków w zakresie elektromobilności, a w efekcie kształtowanie postaw ekologicznych u relatywnie jak największej liczby osób. Tytułową podróż, w ramach kampanii, organizatorzy przedstawiają w sposób dosłowny, na przykładzie realnych bohaterów – użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce, dla których elektromobilność oznacza szereg korzyści.

– Dla środowiska naturalnego, elektromobilność oznacza brak spalin i lokalną zeroemisyjność, w tym brak emisji CO2 i redukcję wielu szkodliwych związków chemicznych do atmosfery, a tym samym ograniczanie smogu i poprawę warunków naszego życia i zdrowia. Dla użytkowników, samochody elektryczne to z kolei konkretne benefity i przywileje, m.in. dopłaty do zakupu w programie „Mój elektryk” NFOŚiGW, darmowe parkowanie w płatnych strefach czy możliwości korzystania z buspasów, a także po prostu – wygoda, komfort użytkowania i łatwość eksploatacji. Jak widać korzyści nie brakuje, dzięki czemu każda podróż samochodem elektrycznym zyskuje dodatkowe znaczenie – tłumaczy Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i dodaje, że projekt polega na realizacji wysokozasięgowej, edukacyjnej kampanii cross–mediowej.

Jak informują organizatorzy, w ramach kampanii elektromobilność zostaje skojarzona z innowacyjnymi i efektywnymi technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązaniami w transporcie, oddziaływującymi na środowisko naturalne, poprawę warunków życia i ludzkiego zdrowia, a także rozwój gospodarczy.

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wiedząc, że propagowanie nowych i czystych technologii wymaga edukacji, postawił na szereg działań przybliżających użytkownikom korzyści z elektromobilności. Istotnym elementem tej edukacyjnej układanki jest kampania „Każda podróż ma znaczenie”. Jest to idealne narzędzie do przekazania wiedzy, co pozwoli podnieść świadomość społeczną oraz będzie promować postawy ekologiczne w transporcie tłumaczy genezę projektu Artur Lorkowski, zastępca prezesa NFOŚiGW – Ta kampania ma nowatorską i jednocześnie atrakcyjną – interaktywną i wielopłaszczyznową formułę – dzięki której dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców. Stoi za nią wiarygodny, uznany przez środowisko partner, jakim jest PSPA. Jestem przekonany, że koncept i zasięg kampanii przełoży się w konsekwencji także na zwiększoną liczbę pojazdów elektrycznych na ulicach – uzupełnia Lorkowski.

Działania edukacyjne w ramach kampanii przyjmą charakter komunikacji masowej, realizowanej w ramach wielu projektów upowszechniających wiedzę z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, właśnie w kontekście elektromobilności. W ramach kampanii, w pierwszej kolejności uruchomiony zostałlandingpage pod adresem www.kazdapodrozmaznaczenie.pl. Strona pozwala na udostępnienie bazy wiedzy, obejmującej najważniejsze zagadnienia dotyczące elektromobilności z uwzględnieniem aspektów środowiskowych.

– Realizacja parametrów mediowych zostaje natomiast zapewniona w ramach wysokozasięgowej kampanii, wykorzystującej wiele kanałów komunikacji. W celu szybkiej budowy wysokiego zasięgu, wyprodukowane zostały spoty filmowe z realnymi użytkownikami samochodów elektrycznych. Przystępnym językiem opowiadają o tym, jakie są ich doświadczenia z elektromobilnością i czy decydując się na EV, musieli z czegoś zrezygnować. Emisja spotów jest wspierana kampanią reklamową w Internecie i mediach społecznościowych – dodaje Maciej Mazur.

Jak podają organizatorzy, korzyści związane z zakupem i eksploatacją EV były ponadto wskazywane w ramach zaplanowanej kampanii radiowej, a także publikacji w prasie i portalach branżowych oraz horyzontalnych, a także w ramach akcji redakcyjnych. Do promowania elektromobilności zostały także zaangażowane znane osoby. Obecność w przestrzeni publicznej z komunikatem edukacyjnym dotyczącym ekologii i elektromobilności zapewnia natomiast kampania outdoorowa w polskich miastach. Projekty i formaty medialne w ramach kampanii „Każda podróż ma znaczenie” są zasilane wysokojakościową treścią, pochodzącą m.in. z zasobów serwisu www.elektromobilni.pl.

W Polsce zwiększa się liczba pojazdów w pełni elektrycznych (BEV, ang. Battery ElectricVehicle) i ich użytkowników. Z „Licznika elektromobilności” PSPA oraz PZPM wynika, że pod koniec września 2021 r. po polskich drogach jeździło ponad 15 tys. czysto elektrycznych aut. Ta wartość będzie rosła jeszcze szybciej w związku z uruchomieniem, od 12 lipca 2021 roku, programu „Mój elektryk”, finansowanego ze środków NFOŚiGW. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się bezzwrotne dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych w wysokości 18,75 tys. zł lub – w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny – nawet 27 tys. zł.

– Z dopłat mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, samorządy i instytucje. Budżet programu, którego wdrażanie zaplanowano na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym 400 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty dla leasingu. Celem programu „Mój elektryk” jest zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wspieranie ekologicznych pojazdów, słowem – upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych w Polsce – dodaje prezes Lorkowski. -Popularyzacji zeroemisyjnego transportu mają pomóc właśnie takiej kampanie jak „Każda podróż ma znaczenie”.

Organizatorem kampanii „Każda podróż ma Znaczenie” jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji ponad 200 projektów w tym obszarze oraz dysponująca najliczniejszym zespołem ekspertów ds. zrównoważonego transportu. Kampania potrwa od lipca 2021 do czerwca 2022. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu w formie dotacji ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  • V8 Team sp. z.o.o.

  • ul. Czarna Droga 1
  • 85-220 Bydgoszcz
  • NIP 5540308537
  • REGON 002481430
  • Kontakt

  • biuro@v8team.pl
  • 52 322 64 84
  • 603 888 111
  • 603 523 888