W imieniu organizatorów oraz uczestników X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2021 dziękujemy bardzo za wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności dr inż. Wojciechowi Kamienieckiemu, Dyrektorowi NCBiR

[videojs_video url=”/wideo/2021/NCBR-dyr-Wojciech Kamieniecki.mp4″ poster=”/wideo/2021/NCBR-dyr-Wojciech Kamieniecki.jpg”]