Informacja o tytule:
Serwis Motoryzacyjny jest profesjonalnym miesięcznikiem przeznaczonym dla osób zajmujących się naprawą, serwisowaniem, diagnostyką oraz badaniami technicznymi pojazdów samochodowych, także sprzedażą części zamiennych i akcesoriów. Pełni również rolę swego rodzaju poradnika dla osób prowadzących warsztat samochodowy i stacje kontroli pojazdów, zawierającego niezbędne informacje techniczne i prawne, porady praktyczne, jak również wskazówki dotyczące efektywnego prowadzenia firmy oraz stosowania odpowiednich instrumentów marketingowych. Dzięki współpracy z osobami specjalizującymi się w konkretnych dziedzinach, zawartość merytoryczna czasopisma jest sprawdzonym źródłem wiedzy, a profesjonalizm autorów publikacji pozwala mieć gwarancję jego fachowości i praktyczności. Posiada również stronę internetową www.serwismotoryzacyjny.com.pl i profil na Facebooku https://www.facebook.com/serwis.motoryzacyjny.piskp/.

Grupa docelowa:
Osoby zajmujące się zawodowo naprawą, diagnostyką, serwisowaniem, badaniami technicznymi, lakiernictwem i blacharstwem, sprzedażą samochodów oraz produkcją, sprzedażą akcesoriów motoryzacyjnych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Właściciele i kadra kierownicza firm motoryzacyjnych. Wykładowcy akademiccy, studenci uczelni technicznych, nauczyciele oraz uczniowie szkół samochodowych. Osoby interesujące się techniką samochodową a szczególnie rzeczoznawcy i szkoleniowcy.

Profil i zawartość merytoryczna:
Informacje o technice samochodowej i tendencjach rozwojowych, metodach naprawy i diagnozowania samochodów, urządzeniach i narzędziach dla warsztatów samochodowych, nowościach na rynku wyposażenia warsztatowego i części, o wydarzeniach w branży motoryzacyjnej, jak również porady z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw.

Częstość ukazywania się i dystrybucja:
Pismo jest miesięcznikiem, ukazuje się od września 2007 roku w nakładzie 4000 egzemplarzy. Cena jednego egzemplarza wynosi 14,30 zł. Dystrybucja odbywa się głównie w prenumeracie wydawniczej, jak również poprzez prenumeratę kolporterską prowadzoną przez: Ruch, Garmond i Kolporter. Prowadzona jest też spersonalizowana wysyłka rotacyjna do przedstawicieli branż powiązanych z tytułem oraz osób należących do stowarzyszeń branżowych a także na targach, seminariach, konferencjach i szkoleniach motoryzacyjnych.

Opis edytorski tytułu:
Objętość 48 – 56 stron Format A4, gramatura 90 g, kolor, klejony Liczba wydań w roku: 11

Wydawca:
Wydawcą jest Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Warszawie.

Adres redakcji:
Serwis Motoryzacyjny
ul. Gdańska 51 lok. A
01-633 Warszawa
tel. 22/ 811 26 06
fax: 22/ 811 28 78
www.serwismotoryzacyjny.com.pl